Om oss

Foruten arrangementets faglige program, er det en rekke andre elementer som er nødvendige for å garantere et vellykket arrangement. Hoteller og møtelokaler må ha tilfredstillende fasiliteter med samsvarende servering og servicenivå. Vi i Kurs- og Kongresservice AS sitter inne med god kunnskap om konferansefasiliteter rundt omkring i Norge. Deter viktig å finne det riktige møtested for ditt arrangement.

Likeså viktig – og kanskje det viktigste er å sørge for kvalifisert assistanse i gjennomføringen av selve arrangementet. I planleggingen er det mange brikker som skal falle på plass før arrangementet skal avholdes – og arrangementet skal gjennomføres med suksess.

Kurs- og Kongresservice AS avlaster deres kurskomité for alt rutinearbeid og kan med 20 års erfaring bidra med profesjonell hjelp på veien til et vellykket arrangement. Dette gir deg anledning til konsentrasjon om den faglige delen av arrangementet.

Vi kan blant annet hjelpe deg med:

  • Budsjett
  • Forhandle med hoteller til ferdigstillelse av kontrakt.
  • Holde løpende kontakt med hotellet vedr. arrangementets behov.
  • Program og invitasjoner; forslag til utforming og være behjelpelig med trykking av program.
  • Organisere evt. utstilling.
  • Bekrefte og fakturere påmeldingene for deltakere og utstillere.
  • Føre regnskap for arrangementet.
  • Være til stede under arrangementet og ha hovedansvar for den praktiske avviklingen.

Kurs- og Kongresservice AS er din støttespiller i prossessen fram til et vellykket arrangement!
Kurs- og Kongresservice bilde