TRAUMEKONFERANSEN 2024

Traumekonferaansen 2024 blir arrangert på Kilden i Kristiansand, 12. til 14. Juni.

Informasjon om program, påmelding og Hotellreservasjon kommer snart.

FORELØPIG PROGRAM

 

09.30- 09.45

Opening

09.45-10.05

Introduksjon v/ Andrew Moskowitz

Historisk, filosofisk, plassere feltene: Hva skal være tema i dag?

Grenseoppganger (middel ground): Se på fenomener både i gråsonen mellom schizofreni og dissosiasjon, men også i ytterkantene (hva som differensierer). Definere begrepene og orientere om hvor samtalen står nå.

10.05-11.05

Bevissthet, selvforstyrrelser og den fenomenologiske tenkningen

Selvopplevelse, identitet og kroppsopplevelse

Hva karakteriserer selv-/identitet-/kroppsopplevelse, og bevissthetsfungering ved schizofreni? Schizophrenia as a disorder of embodiment. Skiller dette seg fra dissosiative lidelser?

Giovanni Stanghellini

11.05- 11.25

Break

11.25-12.25

Selvopplevelse, identitet og kroppsopplevelse ved dissosiasjon

Martin Dorahy

12.25-13.00

Samtale mellom Andrew, Stanghellini og Dorahy

13.00- 14.00

Lunch

14.00-15.00

Stemmehøring I: an overview of the links between trauma, dissociation and voice-hearing

Eleanor Longden  

15.00-16:20

Break

16.20-17.20

Stemmehøring ved dissosiative lidelser

Martin Dorahy

   

Torsdag:

09.00 – 09.30

Andrew – åpning – refleksjoner etter dag 1, introdusere dag 2

09.30 -10.30

Forvirring, subjektiv virkelighet og realitetsbrist ved traume- og dissosiative lidelser

Nijenhuis

10.30 – 10.50

Break

10.50 -11.50

Forvirring, subjektiv virkelighet og vrangforestillinger ved schizofreni – hva er karakteristisk? Hva er annerledes og hva overlapper med traume- og dissosiative lidelser?
Giovanni Stanghellini

11.50-12.30

Panel Discussion om idiosynkratisk virkelighetsoppfatning, realitetsbrist og vrangforestillinger i de ulike lidelsene?
Stanghellini, Nijenhuis

Debate Leader/Moderator Andrew Moskowitz

12.30- 13.30

Lunch

12.30-13.30

Hvilke konsekvenser får dette for klinisk praksis for dissosiative pasienter?

Nijenhuis

13.30-13.50

Break

13.50- 14.50

How can the links between trauma, dissociation and voice-hearing translate into an intervention, with an emphasis on the design and findings of the Talking With Voices trial

Eleanor Longden

14.50- 15.10

Break

15.10-16.00

Ja takk begge deler; en pragmatisk kliniker i møte med traumelidelse og samtidig psykose

Akiah Berg

16.00- 16.45

Panelsamtale praktisk tilnærming Akiah, Dorahy, Nijenhuis, Stanghellini

Fredag: Norsk dag

09.00-09.15

Åpning – Oppsummering av de to første dagene

09.15-10.00

Akiah O. Berg– å gi form til røyk

10.00-11.20

Break

11.20 -  12.05

Ingunn Holbæk – case; dissosiasjon – krise – psykose?

12.05-13.00

 Lunch

13.00-13.45

Bergensmiljøet - traumebehandling ved psykose (Obs! begreper). Else Marie Løberg?

13.45-14.45

Video, bruker og Kjersti

Refleksjon fra begge felt, behandlingsmessige konsekvenser

Ingunn, Arne, Kjersti og Tor Gunnar

14.45-15.05

Break

14.35-15.

Kjerkhol sitt ekspertutvalg – Hva tenker man om behandlingstilbudet til denne/disse pasientgruppen(e) videre?

Benedikte Thorsen Dahl – leder

Helsetilsynet?

Lest 79 ganger Sist redigert mandag, 19 juni 2023 15:57