Kurs Nevropsykiatri 23 november 2020

 

Nevropsykiatri emnekurs

Ny ordning: Anbefalt kurs i psykiatri

Gammel ordning: obligatorisk kurs (6 t) i psykiatri

 

FAKTA

Når: 23. november 2020 kl 09 – 16

Type arrangement: Kurs

For hvem: Leger i spesialisering og som etterutdanning for spesialister i Psykiatri.

Hvor: Legenes hus, Christiania Torv 5, Oslo, samt mulighet for digital deltagelse

Arrangør: Norsk psykiatrisk forening

LÆRINGSMÅL

VOP 009, 010, 005, 006, 0012, 013, 014, 039 og 040

Etter kurset skal deltagerne ha grunnleggende kunnskap om

  • hvilke somatiske forhold som er av særlig betydning for diagnose / differensialdiagnose ved psykiatrisk symptomatologi og adferdsforstyrrelser sekundært til sykdommer og skader som rammer sentralnervesystemet direkte eller indirekte
  • tolkning av supplerende nevropsykologiske og nevrobiologiske undersøkelser (f.eks. MR, EEG, SPECT, PET, blodprøver) inklusive deres begrensninger og feilkilder
  • hvordan en nevropsykiatrisk utredning gjennomføres i klinisk praksis

KURSAVGIFT

For digital deltakelse kr 2700. Deltakelse på Legens hus kr 2900. I deltakeravgiften inngår pausemat med kaffe/te og lunsj. Kryss av på påmeldingsskjemaet for valg oppmøte eller digitalt.

PÅMELDING:

Kun plasser for digital deltakelse tilgjengelg

15. november Trykk HER for påmelding. Påmeldingen er bindende.

Faktura/bekreftelse på bestillingen sendes ut fortløpende. Dersom faktura ønskes sendt til en annen adresse enn jobbadressen vil det påløpe et faktureringsgebyr på kr 50,-. Bekreftelse blir da sendt til deltakeren og fakturaen til oppgitt fakturaadresse.

For spørsmål ta kontakt med Kurs & Kongresservice Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. tlf 72 42 34 48

AVBESTILLING: Kun skriftlig avbestilling og senest 20.november

 

DELTAKERE

Max 62 deltakere i Legens hus etter dagens smitteverntiltak.

KURSKOMITE

Kursleder Astrid Gjerdrum Hornslien, spesialist i psykiatri og phd, Enhet for psykosomatikk OUS og Ingrid Dieset, spesialist i psykiatri og phd, Avdeling for akuttpsykiatri OUS

LITTERATUR

For å kunne ha utbytte av kurset og bestå kursprøven må deltagerne ha basiskunnskap om nevropsykiatri. Det tilsvarer følgende sider i Malt UF, Andreassen OA, Melle I, Årsland D red. Lærebok i psykiatri. Oslo: Gyldendal akademiske 2014 (2012 utgaven kan også brukes):

Kapittel 7, tabell 7.3, side 145-146: tabell over de vanligste somatiske sykdommer og deres psykiatriske implikasjoner

Kapittel 7, side 164-170: kliniske observasjoner som bidrag til å oppdage underliggende nevropsykiatrisk problematikk

Kapittel 8, side 173 – 180: supplerende ikke-biologiske undersøkelsesmetoder (spørreskjemaer av relevans for nevropsykiatri /somatikk; nevropsykologiske undersøkelser)

Kapittel 9, side 195-222: supplerende biologiske undersøkelser

Kapittel 18, side 515- 560: nevrobiologi ved stress og psykosomatisk problematikk

Kapittel 26, side 781- 836: psykiatriske manifestasjoner av nevrologiske sykdommer, skader og utvalgte indremedisinsk sykdommer (autoimmune, endokrine spesielt)

Alternativt kan man lese tilsvarende stoff (mer omfattende enn i den norske læreboken) i: Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P, eds. Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry. New York: Walters Kluwer 2017, kapitlene 1.1 Functional neuroanatomy; 1.12 Immune system and central nervous system interactions; 1.14 Applied electrophsyiology; 1.15 Nuclear magnetic resonance imaging and spectroscopy; 1.16 Radiotracer imaging with positron emission tomography and single photon emission computed tomograph; 1.17 Gene mapping investigations of psychiatric disorders; 2.1 – 2.14 Neuropsychiatry and behavioral neurology; 7.7 Medical assessment and laboratory testing in psychiatry; 10.1 – 10.5 Neurocognitive disorders; 27.7 Endocrine and metabolic disorder; 48. Tic disorders.

ANDRE OPPLYSNINGER

Kurset avsluttes med en elektronisk kursprøve. Deltakere anbefales å ha med PC eller tilsvarende for å gjennomføre denne. Godkjent med 6 timer for leger i spesialisering og etterutdanningskurs for spesialister i psykiatri.

PROGRAM

0900 - 0945: Erlend Bøen: introduksjon til nevropsykiatri
0945 - 1000: Pause
1000 - 1100: Erlend Bøen: Nevropsykiatrisk utredning av psykiske lidelser
1105 - 1200: Eva Malt: Genetiske sykdommer og syndromer; utviklingsforstyrrelser, intrauterine skader og fødselsskader
1200 - 1300: Pause
1300 - 1355: Astrid Gjerdrum Hornslien: Psykiatriske aspekter ved nevrologiske sykdommer
1400 - 1500: Ingrid Dieset: Psykiatriske aspekter ved indremedisinske sykdommer
1515 - 1600: Oppsummering

Lest 2064 ganger Sist redigert onsdag, 04 november 2020 16:07